ผบ.ทสส.เยือนพม่า กระชับความสัมพันธ์สองประเทศ

“บิ๊กต๊อก” เยือนสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาอย่างเป็นทางการ กระชับความสัมพันธ์สองกองทัพ เมื่อวันที่ 5 ก.พ.พล.อ.ธารไชยยันต์  ศรีสุวรรณ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด (ผบ.ทสส.) เดินทางเยือนสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาอย่างเป็นทางการ เพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างกองทัพไทย กับกองทัพเมียนมา ระหว่างวันที่ 4-6 ก.พ.2561 ซึ่งการเดินทางเยือนในครั้งนี้ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ได้เข้าเยี่ยมคำนับ รองประธานาธิบดี มยิ่น สเหว่

เพื่อสนทนาแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและข้อราชการ พร้อมยืนยันถึงความสัมพันธ์ระหว่างกัน โดยเฉพาะด้านการทหาร ซึ่งมีการดำรงความสัมพันธ์เป็นอย่างดีเสมอมา จากนั้น ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ได้เข้าเยี่ยมคำนับ พลเอกอาวุโส มีน อ่อง ไลง์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุดเมียนมา โดยได้ยืนยันถึงความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นระหว่างกองทัพไทยกับกองทัพเมียนมา ที่มีมาอย่างยาวนานและต่อเนื่องในทุกๆ ด้าน ทั้งในระดับทวิภาคีและพหุภาคี อาทิ ด้านการศึกษาการฝึกร่วมผสม การแลกเปลี่ยนด้านการข่าว ความร่วมมือด้านกิจการชายแดน การประชุมคณะกรรมการระดับสูง ไทย – เมียนมา (HLC) การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโส (Senior Staff Talks) และความร่วมมือด้านการศึกษาอบรมและสัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านการเกษตรตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ dailynews