บ้านบางกอกดอลส์และตุ๊กตานานาชาติ

ชมความน่ารักของตุ๊กตามากมายที่หาชมได้ไม่ง่ายนักที่บ้านบางกอกดอลส์และตุ๊กตานานาชาติ ซึ่งก่อตั้งโดยคุณหญิงทองก้อน จันทวิมล เมื่อปี พ.ศ.2499 หลังจากกลับจากเรียนประดิษฐ์ตุ๊กตาจาก โรงเรียนโอซาวาดอลล์ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น เพื่อประดิษฐ์ตุ๊กตาของไทยออกเผยแพร่ โดยคว้ารางวัลชนะเลิศการประกวดตุ๊กตาพื้นเมืองนานาชาติครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2521 ที่ประเทศโปแลนด์

ด้วยเอกลักษณ์และความสวยงามตามแบบไทย ตุ๊กตาของที่นี่จึงเป็นที่รู้จักกันดีของนานาชาติและนักสะสม ตุ๊กตาทั้งหลาย รวมทั้งเป็นโรงงานผลิตที่ทำด้วยมือทุกขั้นตอน ใช้วัสดุภายในประเทศเป็นหลัก ตุ๊กตาแต่ละตัวถูกสรรสร้างอย่างสวยงามและสมจริงด้วยศิลปินฝีมือเยี่ยมหลายท่าน นอกจากคุณหญิงทองก้อน อาทิ หลวงวิศาลศิลปกรรม (เชื้อ ปัทมจินดา), นายเรวัต เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา, นายชิต เหรียญประชา, ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี และนายประชุม มะนะ ซึ่งมีการจัดแสดงตุ๊กตาที่ผลิตด้วย ไม่ว่าจะเป็นตุ๊กตาโขน, ตุ๊กตาชาวเขาเผ่าต่างๆ, ตุ๊กตาแสดงวิถีชีวิตตามชนบทของคนไทย, หัวโขนย่อส่วน, ตุ๊กตาสะท้อนการแต่งกายของไทยในแต่ละสมัย เป็นต้น อีกทั้งจัดแสดงตุ๊กตาที่ได้จากทั่วโลก ทั้งแถบยุโรปอย่างอังกฤษ ฝรั่งเศส เบลเยี่ยม เนเธอร์แลนด์ บัลแกเรีย โปแลนด์ ฝั่งเอเชียจากจีน ญี่ปุ่น รัสเซีย อินโดนีเซีย อินเดีย และอีกมากมายรวมแล้วกว่า 400 ตัว ซึ่งใช้เวลาสะสมมายาวนาน จึงเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์.